جستجو برای:

   

5 آگهی

فروش آپارتمان در تهران - انقلاب

100 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 400,000,000,000
قیمت متری: 11,111,111,111
مالک: تست
کد ملک: 10005
تاریخ: 1399/09/19

فروش آپارتمان در تهران - پاسداران

100 متر، مسكوني ، 2 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 400,000,000,000
قیمت متری: 11,111,111,111
مالک: تست
کد ملک: 10004
تاریخ: 1399/09/19

فروش آپارتمان در کرج - 15 متری

1 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 400,000,000,000
قیمت متری: 11,111,111,111
مالک: تست
کد ملک: 10003
تاریخ: 1399/09/15

فروش آپارتمان در تهران - سعادت آباد

1 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 400,000,000,000
قیمت متری: 11,111,111,111
مالک: تست
کد ملک: 10002
تاریخ: 1399/09/19

فروش آپارتمان در تهران - آپادانا

100 متر، مسكوني ، 1 اتاق، 1طبقه
قیمت کل: 400,000,000,000
قیمت متری: 11,111,111,111
مالک: تست
کد ملک: 2
تاریخ: 1399/09/09

لطفا منتظر بمانید...